NPF-prisen 2011 tildelt Hans Christen Rønnevik

Letesjef Hans Christen Rønnevik i oljeselskapet Lundin er tildelt "NPF-Prisen 2011" for sin rolle i utviklingen av letemodellen som har ført til oljefunnet Avaldsnes i ”modent område” i Nordsjøen. Prisen ble tildelt under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Det er Norsk Petroleumsforenings medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite.

– Rønnevik har vært sentral i utviklingen av letemodellen som har ført til oljefunnet Avaldsnes i ”modent område” i Nordsjøen. Flere geologer både i Lundin og andre selskap har evaluert og hatt tro på området, men Rønnevik har mye av æren for ideene som førte til suksessen, forteller leder av styret for NPF-prisen, Egil Bergsager.

– Han får prisen fordi funnet har satt viktige problemstillinger for bransjen på dagsorden. Det viser betydningen av innsiktsfull kreativitet som gir nytt liv til modne områder. Mange hadde avskrevet Nordsjøen som et område der det bare var mulighet for små funn. Samtidig illustrerer funnet betydningen av mangfold i letefasen. Det illustrerer også viktigheten av ”stayerevne”. Rønnevik har arbeidet med relaterte problemstillinger helt siden han var ansatt i OD på 1970 tallet, sier Bergsager.

Medlemmer av styret for NPF prisen er:

  • Egil Bergsager MoVa AS, Leder
  • Olav Akselsen, Sjøfartsdirektoratet
  • Kristine Jørstad Bock, Avinor. Hammerfest
  • Hans Henrik Ramm, ”Behind the News”
  • Paul Chaffey, Abelia
  • Anna Aabo, IRIS
  • Terje Jonassen, A/S Norske Shell
  • Elsbeth Tronstad, SN Power
  • Elisabeth Lorange, Norsk Petroleumsforening

Tidligere tildelinger:

2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler