NPF-prisen 2012 tildelt professor Petter Osmundsen

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, er tildelt "NPF-prisen 2012" i Sandefjord under Oljeindustripolitisk seminar.

– Petter Osmundsen får prisen for sitt mangeårige engasjement og bidrag til å sette viktige oljepolitiske problemstillinger på dagsorden, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager, under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Det er Norsk Petroleumsforenings medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite.

– Professor Petter Osmundsen har gjennom mange år, og i høy grad også det siste året, bidratt til å sette viktige oljepolitiske problemstillinger på dagsorden. Han har vært en svært aktiv bidragsyter til økt kunnskap og forståelse om samfunnsmessige aspekter relatert til petroleum og energi, gjennom både forskning og løpende debatt i pressen, faglige forum, konferanser og seminarer. Samtidig har han greid å drive aktiv forskning, sa Bergsaker.

Petter Osmundsens mangeårige bidrag til å sette viktige temaer for bransjen på dagsorden, hans kunnskap, faglige tyngde, pågangsmot og store arbeidskapasitet, ble
spesielt trukket frem av Bergsager.

Komiteen var enstemmig i sin anbefaling av Osmundsen som vinner av NPF-prisen for 2012.

Tidligere tildelinger:

2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler