NPF-prisen 2013 tildelt Ola Borten Moe

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er tildelt "NPF-prisen" for 2013 i Sandefjord under Oljeindustripolitisk seminar.

– Ola Borten Moe har kraftfullt og med stor innsikt fått fram betydningen av at Norge har et ansvar i en energihungrig verden, og at norsk gass er en del av løsningen i Europa der det er betydelig forurensning fra kullkraftverk, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

– Han har satt en rekke viktige problemstillinger på dagsorden. I særlig grad har han fått fram langsiktigheten i industrien og sammenhenger og konsekveneser av vedtak. Når det vedtas store utbygginger av vindkraft, har det som konsekvens at det må bygges kraftlinjer så strømmen kan nå forbrukerne. Vedtak om grønne sertifikater og utbygging av småkraftverk vil nødvendigvis medføre inngrep i naturen, sa Bergsager.

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Det er Norsk Petroleumsforenings medlemmer som foreslår kandidater til prisen. Økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite. NPF Prisen tildeles i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Prisen er et verk av en norsk kunstner.

– Komiteen har også lagt stor vekt på at Ola Borten Moe har vist evne og vilje til å skaffe seg innsikt og kunnskap på de områder der han er engasjert, og stått rakrygget når debattene har tiltatt i styrke, sa Bergsager.

Komiteen var enstemmig i sin anbefaling av Borten Moe som vinner av NPF-prisen for 2013.

NPF Prisens komite

Egil Bergsager, MoVa (leder)
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektoratet
Kristine Jørstad Bock, Hammerfest lufthavn
Hans Henrik Ramm, Behind the News
Paul Chaffey, Abelia
Terje Jonassen, A/S Norske Shell
Elsbeth Tronstad, SN Power
Anna Aabø, IRIS

Tidligere tildelinger

2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler