NPF-prisen 2014 tildelt Leif Sande

Leder i fagforeningen Industri og Energi, Leif Sande, er tildelt "NPF-prisen" for 2014 i Sandefjord tirsdag 20. januar 2015 under Oljeindustripolitisk seminar.

Leif Sande har vært leder av Industri Energi, med 60.000 medlemmer, siden forbundet ble stiftet i 2006. Før det var han nestleder og senere leder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF).

– Det er en enstemmig komite som har valgt å tildele NPF prisen for 2014 til Leif Sande, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

– Sande har i flere år vært en uredd og sterk talsmann i samfunnsdebatten. Han har tatt opp viktige energipolitiske spørsmål. Hovedfokus for Leif Sande har alltid vært knyttet til betydningen av å sikre arbeidsplasser i en lønnsom industri. Han er klar i talen, samtidig som hans standpunkt er basert på kunnskap og kompetanse. Det er aldri tvil om hva han mener. Han utfordrer gjerne oljebransjen og kolleger i fagbevegelsen, og han har aldri vært spesielt opptatt av å være politisk korrekt, sa Bergsager.

Ved årets tildeling har komiteen lagt særlig vekt på hans hans klare og vel begrunnede argumentasjon om at enda en el-kabel til kontinentet kan ha betydelige negative konsekvenser for arbeidplasser og industriutvikling i Norge. Leif Sande har understreket at denne dimensjonen i liten grad har blitt vektlagt ved beregninger av økonomien i denne og tidligere el-kabler.

– Leif Sande er den første sentrale leder fra en fagorganisasjon som får NPF prisen. Den er vel fortjent, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette problemstillinger som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Norsk Petroleumsforenings medlemmer inviteres til å foreslå kandidater til prisen. Økt forståelse og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite. NPF Prisen tildeles hvert år i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Årets pris er et verk av kunstneren Morten Slettemeås. Slettemeås er utdannet ved Statens Kunstakademi og bor og arbeider i Oslo. Hans maleri defineres som klassisk, ekspressivt figurativt maleri med en sterk bruk av koloritt innenfor mer eller mindre avgrensede farveflater. Uttrykket er klassisk, oljemaleri på lerret, men motivene er komponert utfra samtidens premisser; en sampling, sammensetning av ulike elementer funnet i bøker, magasiner og på internett, for så å bli malt i hans billedspråk.

Tidligere tildelinger

2013 : Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler