NPF-prisen 2015 tildelt Jarand Rystad

Jarand Rystad, daglig leder og grunnlegger av Rystad Energy, er tildelt "NPF-prisen" i Sandefjord 19. januar 2016.

Komiteen har bestemt at NPF prisen for 2015 går til Jarand Rystad. Det er en vel kvalifisert prisvinner sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

– Det store fallet i oljeprisen er den største utfordringen for oljeindustrien i disse dager. Investeringer i denne bransjen har perspektiver over mange år. Det er derfor særdeles viktig å ha kvalifiserte vurderinger av den langsiktige oljeprisutviklingen og sykliske variasjoner. Markedsutvikling i ulike deler av verden og teknologitrender er også en viktig del av vurderinger ved investeringer. Jarand Rystad har på kort tid klart å bygge opp et stort og internasjonalt anerkjent analysefirma med en imponerende database og meget avanserte analyseverktøy. Dette gir han en solid innsikt i de fundamentale faktorer som er avgjørende for framtidig utvikling, sier Bergsager.

Hovedgrunnen til at Jarand Rystad får årets NPF pris, er at han med stor innsikt har vært aktiv i den offentlige debatt i ulike media og en rekke foredrag. Hans innsats er særlig verdifull, fordi han ikke er redd for å delta i debatten med konklusjoner som kan avvike fra hovedstrømmen av mindre innsiktsfulle analytikere. Synspunkter fra Jarand Rystad er alltid solid underbygget av fakta.
Jarand Rystad startet Rystad Energy i 2004 – et uavhengig analyse- og rådgivningsselskap innenfor oppstrøms olje og gass. Selskapet har hovedkontor i Oslo, med ytterligere research team i Asia og
representasjon i Stavanger, Storbritannia (London), USA (New York og Houston), Russland (Moskva), Afrika, Brasil (Rio de Janeiro) samt Sørøst-asia. I 2014 omsatte selskapet for 105 millioner, og er blant annet samarbeidspartner for amerikanske energimyndigheter EIA, Det internasjonale energibyrået IEA og Opec.

NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette problemstillinger som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Norsk Petroleumsforenings medlemmer inviteres til å foreslå- kandidater til prisen. Økt forståelse og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite. NPF Prisen tildeles hvert år i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Årets pris er et verk av kunstneren Frans Widerberg, som regnes som en av Norges fremste grafikere og malere.

Komiteen for NPF-prisen består av:

Egil Bergsager, MoVa AS (leder)
Anna Aabø, Lyse
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektoratet
Kristine Jørstad Bock , First House
Terje Jonassen, A/S Norske Shell
Ola Borten Moe, OKEA
Hans Henrik Ramm, ”Behind the News”
Per Terje Vold, PTV Consulting
Gine Therese Wang-Reese, Statoil

Tidligere tildelinger:

201401: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler