NPF-prisen 2017 til Margareth Øvrum

NPF-prisen 2017 ble tirsdag kveld tildelt Margareth Øvrum fra Statoil under middagen på det tradisjonsrike Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord. NPF prisen er bransjen høyeste utmerkelse og tildeles en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og ikke minst en stimulans til videre engasjement.

Årets prisvinner:

Margareth Øvrum

Årets prisvinner utmerker seg gjennom hardt arbeid og høyt engasjement i sikkerhetsarbeidet og er utrettelig på jakt etter forbedringer i hele verdikjeden i vår industri. Gjennom de siste årene med lave oljepriser har prisvinneren vært en pådriver for å forenkle, standardisere og tenke nytt, for å kunne investere i prosjekter på norsk sokkel som er robust mot lav oljepris. Hun har også fått inn kabonfotavtrykk som et viktig beslutningskriteria for alle nye prosjekter. Dette har sikret industrien oppgaver og det er ingen tvil om at jakten på forbedringer og effektiviseringsgevinster har bidratt til å styrke konkurransekraften i norsk leverandørindustri gjennom en tøff tid.

Prisvinneren har høyt energinivå og har flyttet viktige milepæler på norsk sokkel til glede for hele industrien, eksempelvis: Åsgard subseakompresjon, hvor flere år med teknologiutvikling og -kvalifisering gjorde det mulig å komme et skritt nærmere havbunnsfabrikken, den ubemannede brønnhodeplattformen Oseberg Vestflanken, som skulle konkurrere med subsealøsninger som var blitt alt for kostbare og Hywind, den flytende vindmøllen som nå har fått sin egen pilotpark i Skottland, har blitt utviklet gjennom prisvinnerens visjoner og ledelse.

Margareth er en industri- og relasjonsbygger som alltid er ærlig, åpen og motiverende. Det er nok mange som har blitt «motivert» av hennes ukuelige tro på at alt er mulig bare man setter seg tøffe mål. I tillegg har hun omtanke og engasjement for enkeltindivider.

Hun har et stort nettverk i industrien både i Norge og internasjonalt. De som har hatt gleden av å gå i hennes kjølvann på internasjonale eventer som OTC i Houston eller Cera week, ser at hun kjenner «alle». Hun har også vært en god ambassadør for norsk industri internasjonalt og har bidratt til at flere norske selskaper har fått oppdrag på andre kontinenter.

I 2013 fikk hun velfortjent prisen «Oilwoman of the year» av Society for Petroleum Engineers.

Årets prisvinner har arbeidet i Statoil siden 1982. Som kvinne har hun også brutt barrierer. Hun var Statoils første kvinnelige plattformsjef, og hun har hatt flere sentrale lederstillinger, hvorav 13 år i konsernledelsen. I dag er hun konserndirektør med et globalt ansvar i Statoil for teknologi, forskning, anskaffelser, prosjekter og boring. I 2017 har hun og Statoil levert Plan for utbygging og drift for fire store prosjekter med samlet verdi på 90 milliarder kroner.

Prisen

Prisen er et litografi, kalt «Forgotten Memory», av den kjente kunstneren Kjell Nupen.

Nupen var svært anerkjent her hjemme og internasjonalt. Han sto for mange større utsmykningsarbeider og hadde flere utstillinger i utlandet. Han var også kjent for sine fargevalg, og spesielt sin intense blåfarge som er kjent som Nupen-blått.

Dette litografiet ble trykket i februar 2014, kort tid før hans død.

Komité

Komiteen for NPF-prisen består for tiden av følgende medlemmer:

  • Kristin Bremer Nebben
  • Ola Borten Moe
  • Tor Arnesen
  • Marianne Bremnes
  • Valborg Lundegaard
  • Gine Wang-Reese
  • Egil Bergsaker

Tidligere tildelinger

2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014 : Leif Sande
2013 : Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Daglig leder Kristin Bremer Nebben

Andre artikler