NPF-prisen 2018 tildelt Alf E. Jacobsen, Ordfører i Hammerfest

SANDEFJORD, 15. JANUAR 2019:
NPF-prisen 2018 ble tirsdag kveld tildelt Alf E. Jacobsen, Ordfører i Hammerfest under middagen på det tradisjonsrike Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord.

NPF prisen er bransjen høyeste utmerkelse og tildeles en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og ikke minst en stimulans til videre engasjement.

Årets vinner av NPF-prisen, Alf E. Jacobsen, har vært en forkjemper og framsnakker av olje- og gassindustrien i en årrekke. Han har vist hvordan næring og politikk kan samarbeide godt for å få til gode ringvirkninger og regional utvikling.

Alf E. Jacobsen tildelt NPF-prisen 2018

Alf E. Jacobsen startet sin politiske karriere i 1976 hvor han hadde sine første verv for Arbeiderpartiet i kommunepolitikken. Fra 1987 har han i ulike perioder deltatt i politikken på sentralt nivå både som statssekretær og som representant på Stortinget. Men det er som ordfører vi kanskje kjenner ham best. Han ble første gang valgt som ordfører i 1999, og det har han vært siden – bare avbrutt av en, vi må vel tilstå «motvillig» periode på Stortinget fra 2006 – 2009. Han ble for noen år siden kåret til landets mest populære ordfører.

Det er ikke unaturlig at prisen går til en ordfører i et lokalvalgsår. Prisen bør være til inspirasjon for de som engasjerer seg i lokalpolitikken. Samspillet med industri og lokalsamfunn er helt avgjørende for verdiskaping og ringvirkninger. Dette er prisvinnerens virke og samvirke ett av mange eksempler på.

I Hammerfest har han markert seg som en talsperson for olje og gassvirksomheten og ikke minst en forkjemper for å trekke virksomheten nordover. Hammerfest er blitt et foregangseksempel når det gjelder å vise fram hvilken betydning næringen vår har for en kommune, for en landsdel og for et land.

Prisen

Verket “Bre” av Ørnulf Opdahl

Årets pris er en monotypi av den anerkjente kunstneren og grafikeren Ørnulf Opdahl. Tittelen på bildet er «Bre».

Kunstneren Ørnulf Opdahl (født 1944) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og ved Statens Kunstakademi i Oslo. Han arbeider som maler og grafiker. Som grafiker arbeider Ørnulf Opdahl hovedsakelig med litografi og monotypi. Naturen er sentral i Opdahl sine verk, der han arbeider for å fange en stemning i landskapet.

Komité

Komiteen for NPF-prisen består for tiden av følgende medlemmer:

  • Kristin Bremer Nebben
  • Ola Borten Moe
  • Tor Arnesen
  • Marianne Bremnes
  • Valborg Lundegaard
  • Gine Wang-Reese
  • Egil Bergsaker

Tidligere tildelinger

2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler