NPF-prisen 2021 til Kristin F. Kragseth

SANDEFJORD, 9. MAI 2022:
NPF-prisen 2021 ble mandag kveld tildelt Kristin Fejerskov Kragseth, adm. direktør i Petoro,
under det tradisjonsrike Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord.

NPF-prisen regnes som bransjens høyeste utmerkelse og tildeles en person eller en institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement.

Årets vinner, Kristin Fejerskov Kragseth, har en lang fartstid i oljeindustrien. Gjennom sine jobber i ExxonMobil, Point Resources, Vår Energi og Petoro har hun bidratt til å sette viktige problemstillinger for bransjen på dagsorden og bygget opp slagkraftige selskaper. Først med Point Resources som overtok ExxonMobils opererte lisenser på norsk sokkel, dernest Vår Energi gjennom sammenslåingen av Point Resources og Eni Norge. Kristin har vært et forbilde og en forkjemper for å få kvinner opp og fram i næringen. Hun har nylig tatt over som administrerende direktør i Petoro og markert seg tydelig fra første dag.

Prisen

Prisen ble delt ut av juryens formann, Kåre R. Vagle, daglig leder i NPF.

Årets pris er et litografi av kunstneren Eva Harr. Verket heter “Spor i tid”.

Komite

Komiteen for NPF-prisen består for tiden av følgende medlemmer:

– Kåre R. Vagle, NPF (leder)
– Jannik Lindbæk, Kommunikasjonsdirektør, Equinor
– Kristin Kragseth, Adm. direktør, Petoro
– Morten Mauritzen, leder programkomiteen for Olje- og energipolitisk seminar
– Mads Andersen, Adm. direktør, Aibel
– Egil Bergsaker, Konsulent
– Leif Johan Sevland, vinner av NPF-prisen 2019

 

Tidligere tildelinger
2020: Ingen utdeling pga. Covid-pandemi
2019: Leif Johan Sevland
2018: Alf E. Jacobsen
2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler