NPF-prisen 2019 tildelt Leif Johan Sevland

SANDEFJORD, 15. JANUAR 2020:
NPF-prisen 2019 ble onsdag formiddag tildelt Leif Johan Sevland, Administrerende direktør i ONS, under det tradisjonsrike Oljeindustripolitisk Seminar i Sandefjord.

NPF-prisen regnes som bransjens høyeste utmerkelse og tildeles en person eller en institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement.

Årets vinner, Leif Johan Sevland, har vært en varm forkjemper for industrien i en årrekke. I år, som i fjor, har også vinneren vist hvordan næring og politikk kan samarbeide for gode ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har gjennom mange år i politikken gjort seg bemerket som en aktiv talsperson for oljeindustrien. Gjennom sin periode som ordfører i Stavanger opplevde regionen økt vekst og mange nyetableringer av oljeselskaper og oljeservice-selskaper. Han sto i spissen for mange delegasjonsreiser – deriblant til Offshore Technology Conference i Houston, der en viktig oppgave var å fremsnakke norsk olje og gassvirksomhet.

Jon Are Rørtveit fra ONS mottok prisen på vegne av Sevland.

Fra og med 2012 har Leif Johan vært en markant leder av ONS i Stavanger. Gjennom sine år i ONS har han klart å utvide den etablerte oljemessen til å inneholde andre energiformer enn olje og gass. Selv om olje og gass fremdeles er det fremste temaet på messen og konferansen, har samspillet mellom fornybar og fossil energi fått stadig større plass. Juryen mener han har evnet å vise viktigheten av dette samspillet uten å svekke fokus og betydning av olje og gassvirksomheten.

Leif Johan var dessverre ikke tilstede i Sandefjord under overrekkelsen, men sendte en videohilsen hvor han uttrykte stor takknemlighet for tildelingen.

Prisen

Årets pris er et tresnitt av Frans Widerberg. Tittelen på bildet er «Himmelvandrere».

Komite

Komiteen for NPF-prisen består for tiden av følgende medlemmer:

Kristin Bremer Nebben
Valborg Lundegaard
Jannik Lindbæk
Mads Andersen
Alf E Jacobsen
Egil Bergsaker
Morten Mauritzen

 

Tidligere tildelinger
2018: Alf E. Jacobsen
2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler