Studiefond-prisen 2004 til Espen Barth Eide

NPFs studiefond-pris for 2004 gikk til NUPI-forsker og leder for avdelingen for internasjonal politikk, Espen Barth Eide. Han får prisen for å utarbeide en analyse av utfordringene i Barentshavet sett i et globalt perspektiv.

Vinneren av prisen ble annonsert under NPFs årlige oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord. Barth Eide selv var ikke til stede på grunn av utenlandsopphold.

Eide fikk prisen for sin evne til å sette premissgivende problemstillinger på dagsorden sammen med gode analytiske evner og brede innsikt i utenrikspolitiske forhold. Dessuten har han vist en evne til å fremføre kompliserte problemstillinger på en oversiktlig og lettfattelig måte.

Resultatene av Eides arbeid vil bli fremført i et foredrag han skal holde på et NPF arrangement som vil bli annonsert senere.

Studiefondet skal bidra til å stimulere til kompetanseoppbygging i det norske petroleumsmiljøet. Studiefondet gir støtte til utdannelse, forskning eller arbeidsinnsats som bidrar til å øke det nasjonale kompetansenivået innenfor det aktuelle fagområde.

Tidligere tildelinger:
2003: Konkraft

Andre artikler