"Abstracts" til kommende konferanser ønskes!

Flere av våre kommende konferanser har tilbud om å presentere "abstracts" som en del av programmet. Vi ønsker nå å få tilsendt slike forslag til presentasjoner.

Sjekk ut detaljene på de ulike konferansene for mer informasjon om aktuelle temaer, frister for innsending og nedlasting av skjema for utfylling:

Reservoir & Production Management Conference, arrangeres i november 2019

Biennial Reservoir Characterization Conference, arrangeres i desember 2019

Biennial Geophysical Seminar 2020, arrangeres i mars 2020

 

Vi ser frem til å motta spennende forslag!

Andre artikler