Anders Hammer (1933–2017)

Norsk Petroleumsforenings første generalsekretær, Anders Hammer, gikk bort 29. september 2017.

Anders var med på å stifte Norsk Petroleumsforening i 1972. Oljen hadde kommet til Norge, og det vokste etter hvert fram et oljemiljø i landet. NPF ble etablert med formål å bygge opp et nasjonalt oljeindustripolitisk- og tverrfaglig miljø innen olje- og gassområdet. Som foreningens første generalsekretær var Anders Hammer med på å forme og utvikle det NPF vi ser i dag. For Anders var det viktig å skape en samlingsplass for landets viktigste industrimiljøer og å være med på å videreutvikle kompetansen til de som jobbet i bransjen.

Anders Hammer var opptatt av å skape et sted hvor fokus på kunnskapsoverføring og åpenhet ble satt i høysetet. Under hans ledelse utviklet NPF seg til å bli oljebransjens viktigste møteplass. For Anders var det viktig å favne bransjen vidt – både geografisk og tematisk.

Anders Hammer var en aktiv og engasjert samfunnsborger. Han hadde sin utdannelse fra Forsvaret og startet sin karriere der. I hele 23 år fra 1972 og fram til pensjonsalder i 1995 styrte han NPF-skuta med stø og fast hånd.

Han var en aktiv pensjonist som brukte mye tid på hytta, i friluft og på jakt. Han interesserte seg sterkt for slektsgransking og var politisk engasjert. Han var også aktiv i Rotary.

Anders ble rammet av sykdommen ALS, noe som naturlig nok satte ham tilbake den siste tiden. Men, han beholdt glimtet i øye og interessen for dem rundt seg helt til det siste.

Norsk Petroleumsforening vil rette en stor takk for Anders sitt bidrag til å skape samlingsplasser og faglig åpenhet i det norske petroleumsmiljøet.

Våre varmeste tanker går til Elisabeth og hans fire barn med familie. Vi lyser fred over Anders Hammers minne.

På vegne av NPF
Mads Andersen, styreleder

Andre artikler