Barentshavet den nye grensen

NPF Stavanger inviterer tirsdag 13. juni til møte der Dag Mustad, prosjektleder fra Lundin Norway AS, presenterer Barents Sea the new frontier – focus on Alta, Gohta and Loppa High.

Presentasjonen vil ta for seg Lundin Norges fokus på og aktivitet i Barentshavet siden 2011, samt nye geologiske modeller og ny teknologi for å hente ut potensialet i området.

En fortsatt leteaktivitet og feltutvikling for Alta og Gohta reflekterer viljen og engasjementet for å etablere et langsiktig nærvær i Barentshavet, der utvinning av begrensede felt krever gode samarbeidsforhold med servicebransjen, med regionale og sentrale myndigheter, og andre operatører i området.

Møtet vil være på engelsk, og det serveres forfriskninger og snacks fra Bølgen & Moi.

Andre artikler