– Bedre samarbeid gir resultater

Nå skal det ryddes opp på norsk sokkel, og regningen for å plugge brønnene kan komme på flere hundre milliarder. Men bedre samarbeid i industrien gir allerede store gevinster – og kan gi nye løsninger.

Den britiske bransjeorganisasjonen Oil & Gas UK anslår at innen 2025 skal nær 200.000 tonn utrangerte plattformer fjernes, 362 brønner plugges, og 1745 tonn subseautstyr fjernes. Et arbeid med store kostnader – men også nye muligheter.

– Bedre samarbeid mellom operatørene er i ferd med å gi resultater, forteller Tim Croucher, Norway Decommissioning Manager i ConocoPhillips

Han er en av foredragsholderne når NPF 13. til 15. februar inviterer til The North Sea Decommissioning-konferanse.

– Operatørene har blitt utfordret til å gå foran og legge til rette for samarbeid på decomissioning-området. Det er vanskeligere for leverandørindustrien å ta den ledende rollen på dette, og naturlig at operatørene diskuterer utfordringer og jobber for å forbedre samarbeidet i miljøet, forteller Tim Croucher, Norway Decommissioning Manager i ConocoPhillips.

Under årets Decomissioning-konferanse vil han, sammen med Steinar Strøm fra Statoil og Martin Straume fra AkerBP presentere noen av gevinstene som er hentet ut ved bedre samarbeid mellom de tre operatørene.

– Fra å tidligere måtte medgi at det hadde skjedd lite eller ingen ting på dette feltet, kan vi nå bekrefte at det har vært en positiv utvikling i samarbeidsklimaet innen P&A, forteller Croucher.

De tre selskapene har alle flere store P&A-prosjekter underveis, og mye å hente på samarbeid, blant annet på teknologiutvikling.

– Vi har et veldig godt samarbeid mellom oss tre, og vi ser også økende grad av samarbeid i hele industrien. Under konferansen vil vi vise flere konkrete eksempler på forbedringer som følge av samarbeidet, og hvilke resultater vi har oppnådd, sier Croucher.

Han roser også Norsk olje og gass sitt P&A-forum, som han sier har mye av æren for den utviklingen av eksisterende løsninger som nå skjer.

– De er også en viktig premissgiver for å sette retningen for videre, langsiktig utvikling av industrien, sier han

– I tiden fremover kan vi vente oss både forbedringer av eksisterende P&A-teknikker, men også helt nye, dels radikale løsninger, sier Croucher.

Decomissioning-konferansene har tradisjonelt vært fullbooket lang tid i forveien. I fjor ble konferansen flyttet til Oslo, for å gi plass for flere deltagere, og kunne notere 260 deltagere fra inn- og utland.

Åpningsforedraget under konferansen holdes av underdirektør i Olje- og energidepartementet, Mette Karine Gravdahl Agerup.

Konferansen arrangeres i Oslo 13. til 15. februar.

Andre artikler