Drift, Vedlikehold og Modifikasjonskonferanse i oktober

Årets Drift, Vedlikehold og Modifikasjonskonferanse nærmer seg. Det er et spennende program som møter deltakerne. Kristin Færøvik, som er styreleder i Norsk olje og gass og CEO i Lundin, vil snakke om behovet for norsk olje og gass framover.

Statoil, Okea og Gassco kommer også med perspektiver og synspunkter på framtiden for olje og gass. Er du opptatt av digitalisering? På årets konferanse vil du få høre hvordan dette påvirker drifts og vedlikeholdsmiljøet.

Andre artikler