European Gas Conference i Stavanger 13-14 juni

NPF og Conventor inviterer i juni til den 18. European Gas Conference – denne gangen i Stavanger.

Årets European Gas Conference vil fokusere på levedyktige og realistiske forretningsmodeller for energiselskaper langs hele verdikjeden, i et europeisk energimarked som skal redusere sitt CO2-avtrykk. Et lav-karbon energimarked krever smidige og balanserte løsninger for å sikre effektive energiforsyninger til europeiske forbrukere.

I dette perspektivet vil konferansen samle innsikt fra det globale og europeiske energimarkedet, myndigheter, kommersielle aktører og analytikere. Hva er utsiktene for naturgass i det europeiske og globale energimarkedet? Hvilken rolle vil naturgass spille i den kommende europeiske energimiksen?

Konferansen har fått tittelen “Businessmodels in a more decarbonized European EnergyMarket” og blir arrangert i Stavanger 13. og 14. juni.

Andre artikler