Fornøyde deltakere etter introkurset

Norsk Petroleumsforening har startet opp igjen med introduksjonskurset «Norsk Petroleumsvirksomhet - hva er det?» Kurset ble sist arrangert i 2015 og var da en populær introduksjon til bransjen som gikk over to dager.

40 deltagere var med på årets kurs som ble arrangert på Lilleaker i Oslo. Deltakerne fikk et innblikk i historien på norsk sokkel hvor blant annet Equinor har spilt en sentral rolle. Myndighetenes oppgaver og rolle ble belyst, samt hvilket regelverk som styrer aktivitetene i petroleumssektoren.

Samtidig ble utfordringer og muligheter for aktørene på sokkelen, både for oljeselskap og leverandørindustrien diskutert sammen med tema omkring produksjon og eksport av norsk gass. Betydningen av havområdene i Nord øker, og konferansen belyste hvilke spesielle problemstillinger som er knyttet til disse områdene.

Fordragsholdere denne gangen var bl.a. oljeveteranen Bjørn Vidar Lerøen med sitt tilbakeblikk fra norsk oljehistorie. Tore Forthun og Ann-Cathrin Vaage fra Equinor, samt Nina Ljones fra Gassco AS representerte operatørene, mens Runar Rugtvedt fra Norsk Industri ga et perspektiv fra leverandørindustrien. Myndighetene var representert med Mette Gravdahl Agerup fra Olje- og Energidepartementet, Øyvind Midttun fra Petroleumstilsynet og Tove Francke fra Oljedirektoratet.

Kurset er en introduksjon til petroleumsvirksomheten i Norge, og beregnet på nyansatte, studenter og andre som ønsker en faglig oppdatering. Den gir et godt bilde av næringens betydning, oppbygging og plass i det norske samfunnet.

Introduksjonskurset har tidligere blitt arrangert både i Stavanger, Oslo, Bergen og Sandefjord, og hadde sin første gjennomføring helt tilbake til 1980.

Andre artikler