Forslag til foredrag ønskes til årets Reservoir & Production Management konferanse

NPF inviterer i oktober til den andre Reservoir & Production Management-konferansen og programkomiteen ber nå om innspill til programmet.

Denne konferansen er en sammenslåing av to etablerte konferanser: Field Reservoir Management Conference som har vært arrangert hele 19 ganger, og Business Opportunities in Mature Fields, arrangert fire ganger.

– Som i 2016, da konferansen samlet fagfolk fra alle deler av oljeindustrien, vil årets konferanse dekke strategi- og forretningsorientert tema, for å illustrere hvordan reservoar- og produksjonsstyring er en del av løsningen på de økonomiske utfordringer som bransjen står overfor, forteller prosjektleder Kristin Øinæs i NPF.

– Eksempler og presentasjoner av felt, oppdateringer på de siste utviklingene, endringer og nye utbygginger på norsk sokkel vil være en viktig del av konferansen, og inviterte foredragsholdere vil også dele noen høydepunkter fra utenfor Norge, forteller hun.

– Programkomiteen vil sette sammen programmet og invitere de fleste av foredragsholderne. Men for å sikre at vi ikke går glipp av spennende presentasjoner, vil vi oppfordrer bedrifter og potensielle konferansedeltakere til å sende inn forslag til foredrag til årets konferanse.

 

Aktuelle tema vil være:

  • Business Environment, det som trengs for å holde norsk oljeproduksjon konkurransedyktig i det globale oljemarkedet
  • Kostnadseffektivitet i feltutbygging og -drift
  • IOR / EOR / ny teknologi
  • Utfordrende reservoarer
  • Overvåking / 4D seismikk / feltinstrumentering / digitalisering

Andre artikler