– Fortsatt økende marked for gass

Mens etterspørselen etter tradisjonelle energibærere som kull og olje ventes å avta, vil gass fortsatt ha et økende marked, mener Christoph Frei i World Energy Council.

– Forbruket av naturgass vil i de fleste globale energiscenarier, inkludert World Energy Scenarios, fortsatt ha en vekst i overskuelig fremtid, sier han.

World Energy Council lanserte nylig sin World Energy Issues Monitor for 2017, som tar for seg ulike scenarier for energi og energietterspørsel frem mot 2060. Frei vil presentere flere av konklusjonene under årets European Gas Conference i Stavanger.

– Verden gjennomgår nå en stor endring drevet av en kombinasjon av faktorer, blant annet den raske utviklingen av ny teknologi, en digital revolusjon, globale miljøutfordringer og endring av vekst og demografiske mønstre. I løpet av de kommende årene har denne utviklingen potensiale til å endre måten vi produserer og bruker energi på.

 

Teknologiutvikling
Teknologiutvikling er i følge Frei en nøkkel til den globale energifremtiden. Nye løsninger for lagring, men også løsninger for styring av forbruk fra fornybare energikilder, vil gjøre at disse vinner stadig større andel av energimiksen. Tradisjonelle energikilder som kull og olje, ventes å få mindre etterspørsel innen 2060. Elektrisitet blir den nye oljen, konkluderer Frei.

– Som en del av de nye realitetene, har fokuset skiftet fra spørsmålet om oljeforsyningen vil ha sin topp (peak oil), til når energibehovet vil møte en topp. Hvor mye fossile ressurser som vil kunne brukes som følge av et begrenset karbonbudsjett, og hvordan nye modeller for klima og cyberrisiko, omdefinerer motstandsdyktighetstanken. Nye forretningsmodeller og digitalisering innvirker også og vil påvirke prioriteringer i global energistyring, sier han.

Blant de tradisjonelle energikildene, ser han en sannsynlig topp i etterspørsel etter både kull og olje. Gass, da spesielt i form av LNG, ventes å få en viktigere rolle i elektrisitetsproduksjon, og ventelig vil gassen kunne se en fortsatt økende etterspørsel.

Frei holder sitt foredrag som åpning på sesjonen Energy Markets & Politics, på konferansens første dag.

EGC2017
European Gas Conference arrangeres av NPF i samarbeid med Conventor, 13. og 14. juni. Konferansen blir den attende i rekken, og arrangeres denne gangen i Stavanger.

 

Bekreftede foredragsholdere:

 • Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde,
 • Christoph Frei, World Energy Council
 • Mel Ydreos, International Gas Union
 • Kristine Berzina, German Marshall Fund of the United States
 • Marco Alvera, SNAM Spa
 • Jens Økland, Statoil ASA
 • Wouter Koopman, Shell.
 • Peter Clarke, ExxonMobil Gas & Power Marketing Company
 • Laurent Vivier, Total E&P
 • Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Institute of Energy Economics at the University of Cologne
 • (EWI)
 • Catherine Robinson, IHS Energy
 • Philip Lambert, Lambert Energy Advisory
 • Debattleder blir Bjørn Vidar Lerøen, Norsk olje og gass

Andre artikler