Frokostmøte med Norsk Industri Olje og Gass

NPF Skagerak inviterer 12. mai til frokostmøte om muligheter og marked for leverandørklyngen.

De har invitert bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass, Runar Rugtvedt, som kommer og deler av sin kunnskap om situasjonen, marked og muligheter for den norske leverandørklyngen.

Bakteppet er to svært krevende år i bransjen, og at det nå ser ut til at bunnen er nådd og at en vekst i markedet, spesielt på norsk sokkel, kommer fra slutten av 2018 og utover.

Blant temaene Rugtvedt vil dekke er:

  • Kostnadskutt, en mer effektiv bransje og nye samarbeidsmodeller.
  • Konkrafts prosjekt: “Konkurransekraft- norsk sokkel i endring”
  • 2017, som blir et spennende lete-år på norsk sokkel, spesielt i Barentshavet.
  • En rekke små og store prosjekter som vil bli besluttet i 2017-2018.
  • Olje- og gassindustriens klimaveikart med ambisiøse klimamål.

Det åpnes for å stille spørsmål og eller gi innspill til foredraget.

Andre artikler