Frokostmøte om Statoil i Nordområdene

NPF Tromsø inviterer fredag 16. juni medlemmer og potensielle medlemmer til en orientering ved Statoils leder for Nordområdeprosjektet, Ørjan Birkeland.

Birkeland har vært leder for Nordområdeprosjektet siden høsten 2016. Tidligere har han internasjonal erfaring fra Statoil, blant annet som leder for leting i Canada og Brasil.

 

Under møtet vil han komme innom flere interessante tema:

  • Klimautfordringen – olje og gass i fremtidens energimiks
  • Status Aasta Hansteen og Johan Castberg
  • Letekampanjen i Barentshavet – forventninger
  • Sameksistens med fiskeriene – hva er potensialet for reell arealkonflikt i havområdene
  • utenfor LoVeSe?
  • Ringvirkninger – hva gir aktivitet i havet av aktivitet på land?
  • Leverandørutvikling – fremtidig kompetansebehov

Andre artikler