– Gasseksport viktigste bidrag til CO2-kutt

– Norges virkelig store bidrag til å kutte globale karbonutslipp ligger ikke i hva som skjer innenlands, men i den rolle Norge kan spille som gasseksportør.

Det sier Philip Lambert fra Lambert Energy Advisory. Han er en av flere profilerte foredragsholdere under årets European Gas Conference i Stavanger, og klar på at gass er løsningen for globale CO2-kutt.

– Vil vi kutte globale karbonutslipp raskt – og til en realistisk pris – er gass svaret. En overgang fra kull til gass vil også gi redusert lokal forurensning og smog, samt redusert NOX-forurensning.

 

25 prosent kutt
Han viser til Storbritannia, der CO2-utslippene er redusert med 25 prosent over de siste fire årene og nå er tilbake på nivåene ved utgangen av 1900-tallet.

– Dette skyldes overgang fra kull til gass og samtidig satsing på fornybar energi som faktisk virker, som offshore vind. Men det klart viktigste bidraget har vært overgangen til gass, sier han.

– Miljøorganisasjoner som virkelig ønsker å gjøre en global forskjell, bør støtte gass som løsning. Overgang fra kull til gass kan skje raskt, det vil kutte CO2 og NOX, samt lokal smog nærmest over natten. Gass kan også ha stor betydning i transportsektoren, der overgang fra bensin og diesel vil gi betydelig miljøgevinst. Gass må ses som hovedenergikilden, supplert med fornybar energi, ikke som backup til fornybar, sier han.

 

–Kan skje nå
Lambert holder sitt foredrag under konferansens andre dag. Det har fått tittelen “Who will lead gas’ fight for a clean energy revolution?”. Svaret kan han langt på vei gi allerede nå:

– For øyeblikket er det Norge og norsk gass som kan ta den rollen. Men alle de store gassprodusentene må ta sitt ansvar for å synliggjøre hvilke muligheter gass gir som løsning på verdens utslippsproblem. Gass er en løsning som er her i dag, som er realistisk å ta i bruk, og ikke avhengig av at ny teknolog skal utvikles. Dette skiftet kan skje nå.

 

EGC2017
European Gas Conference arrangeres av NPF i samarbeid med Conventor, 13. og 14. juni. Konferansen blir den attende i rekken, og arrangeres denne gangen i Stavanger.

 

Bekreftede foredragsholdere:

 • Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde,
 • Christoph Frei, World Energy Council
 • Mel Ydreos, International Gas Union
 • Kristine Berzina, German Marshall Fund of the United States
 • Marco Alvera, SNAM Spa
 • Jens Økland, Statoil ASA
 • Wouter Koopman, Shell.
 • Peter Clarke, ExxonMobil Gas & Power Marketing Company
 • Laurent Vivier, Total E&P
 • Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Institute of Energy Economics at the University of Cologne
 • (EWI)
 • Catherine Robinson, IHS Energy
 • Philip Lambert, Lambert Energy Advisory
 • Debattleder blir Bjørn Vidar Lerøen, Norsk olje og gass

Andre artikler