Geologi-ekskursjon til Rogaland anortosittprovins

NPF Stavanger og Norsk Geologisk forening inviterer 11. juni til geologi-ekskursjon med Trond Slagstad som guide.

Årets felttur går til Rogaland anortosittprovins, som er en geologisk formasjon som dekker hele det sørøstre Rogaland innenfor landskapet Dalane, med et areal av 1 700 km². Den er tidligere kjent som «Egersundfeltet».

Tema vil være Anortositt-intrusjonens dannelse og dens relasjon til bergarterne som omgir den.​

Turen går til utvalgte nøkkelområder som har gitt ny kunnskap om geologien og om fjellkjede-dannelsen.

Guide på turen er Trond Slagstad.

Andre artikler