Idékonkurranse for studenter: "Vis oss ideen din"

Lundin Norway og Norsk Petroleumsforening lyser nå ut årets utgave av konkurransen "Vis oss ideen din". Vinneren får en offshoretur med omvisning på Edvard Grieg-plattformen.

Studenter inviteres til å komme med ideer som kan gjøre olje- og gassindustrien mer effektiv, tryggere, lønnsom eller miljøvennlig.

– Deltakere skal levere inn inntil en A4 side som beskriver en idé som kan bidra til en forbedring for olje- og gassindustrien, forteller daglig leder i NPF, Kristin Bremer Nebben

En jury bestående av fageksperter fra Lundin og NPF vil velge ut tre finalister som får presentere ideene sine under en NPF-konferanse til høsten. Alle tre finalister vil få veiledning om hvordan ideene kan foredles og videreutvikles, og en vinner får en reise til Edvard Grieg-plattformen.

Første utgave av konkurransen “Vis oss ideen din” ble arrangert i fjor. Og for en tid tilbake fikk tre studenter en uforglemmelig reise til Nordsjøen der de besøkte både produksjonsplattformen Edvard Grieg og boreriggen Rowan Viking.

 

Kriterier for konkurransen:

Hvem kan delta?
Alle studenter ved norske studiesteder, eller norske studenter i utlandet. Også avgangselever våren 2017 og PhD-kandidater kan delta.

Hva skal man sende inn?
Et bidrag skal maksimalt være én A4-side, eventuelt med skisser/tegninger i tillegg. Det skal inneholde en kort beskrivelse av hvilken utfordring ideen skal løse, og hvordan den virker.

Kan man delta som en gruppe?
Man kan delta som enkeltpersoner eller gruppe. Velges ideen ut til en finale, kan man nominere inntil to personer til å presentere ideen, og eventuelt delta på turen til Edvard Grieg.

Vil Lundin Norway og NPF overta rettighetene til ideen min?
Nei! Vi skal ikke overta noen rettigheter til noen av forslagene som kommer inn. Vi vil tvert i mot kunne gi råd om hvordan man bør sikre seg for å unngå at noen “stjeler” din gode idé.

Hvilke områder eller utfordringer er relevant?
I prinsippet kan enhver ny idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer miljøvennlig, mer effektiv eller kan redusere kostnader være relevant. Og en god idé trenger ikke å være stor – de store forbedringer over tid består ofte av mange små. Her er noen stikkord og områder som kan være aktuelle:

  • Forbedret personellsikkerhet
  • IOR/EOR
  • Tolkning av seismisk data
  • Enklere, raskere eller rimeligere feltutbygginger
  • Tiltak for å hindre utslipp
  • Boreteknologi
  • Bruk av teknologi utviklet for andre formål
  • Mer effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner
  • Hvilke kriterier bedømmes bidraget etter?

Juryen vurderer potensialet i ideen, og i hvor stor grad den kan representere en forbedring. Evnen til å tenke nytt verdsettes. Vi vil også vurdere en idé selv om den ikke er teknologisk gjennomførbar i dag.

Hvordan leverer man inn sin idé?
Alle bidrag skal sendes til; godide@lundin-norway.no innen 12. oktober 2017. Husk å føre opp en kontaktperson.

Andre artikler