Konsolidering og nye muligheter

Oil&Finance-konferansen 2017 blir arrangert i Oslo 21. og 22. mars. Temaet blir konsolidering og nye muligheter.

Kostnadsnivået fortsetter å tilpasse seg en lavere oljepris, og kan gjøre flere prosjekter lønnsomme. Det gir nye muligheter. Det samme gjør konsolideringene i bransjen og nye aktører på vei inn. Programmet vil reflektere utfordringene for en bransje som skal orientere seg i usikkert farvann mot fremtiden.

Oil & Finance-konferansen 2017 blir den niende i rekken. Konferansen samler hvert år godt over 100 deltagere og har gjennom årene befestet sin posisjon som en viktig fagkonferanse og en viktig arena for nettverksbygging i grensegangen mellom offshore og finans.

Andre artikler