Lunsjmøte med den nye OG21-strategien

NPF Oslo og PF Olje inviterer 14. mars til lunsjmøte med presentasjon av den nye teknologistrategien for petroleumsnærngen som OG21 lanserte på slutten av fjoråret.

På møtet vil OG21s direktør, Gunnar H. Lille vil presentere den nye teknologistrategien som beskriver hvilke teknologi- og kompetanseområder OED og forskningsrådet bør prioritere framover, og hvilke hindringer som bør ryddes av veien for effektiv utvikling og bruk av ny teknologi.

Norges teknologistrategi for petroleumssektoren (OG21) ble etablert i 2001 for å identifisere teknologiske prioriteringer for en effektiv og miljøvennlig petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

OG21-strategien beskriver en felles nasjonal innsats for å styrke forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologi som kan løse utfordringer for petroleumsindustrien i Norge.

OG21 arbeider for å inspirere til utvikling og bruk av høy kompetanse og teknologi.

Lundin er vertskap og sponser dette arrangementet, som starter med lett lunsj fra 11.30, før presentasjonen fra 12.00 til 13.00, inkludert sesjon med spørsmål og svar.

Andre artikler