Lunsjmøte med presentasjon av Oda-feltet

NPF Oslo og PF Olje inviterer 1. mars til lunsjmøte hvor Centrica vil presentere Oda feltet.

Presentasjonen holdes av Arne Bjørlo, Asset Manager Developments, og møtet holdes hos Lundin på Lysaker, utenfor Oslo. Lundin er også sponsor av arrangementet.

Oda-feltet gikk tidligere under navnet Butch og ligger i Nordsjøen rundt 13 kilometer øst for Ula-feltet. Planen er å bygge ut feltet med en brønnramme på havbunnen knyttet til Ula. Utbyggingsplanen ble levert 30. november i fjor.

Oda ventes å bidra med om lag 5500 årsverk over feltets levetid. Det er beregnet at Oda inneholder mellom 30 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, der 95 prosent er olje. Topproduksjonen vil være på 35.000 fat olje om dagen.

Centrica Norge er operatør for Oda (PL 405) og har en eierandel på 40 prosent. Partnere er Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Aker BP (15 prosent).

Andre artikler