Lunsjmøte om Pil & Bue

NPF Oslo og PF Olje inviterer 9. mai til lunsjmøte med presentasjon av Pil og Bue. Kevin Best fra VNG vil her presentere de videre planene for feltet.

Pil & Bue-funnene i 2014 var et vendepunkt for VNG Norge. Fra å være et leteorientert selskap arbeider selskapet nå med utbyggingen av det mest spennende feltet på Halten-terrassen.

Selskapet tildelte i mars Front End Engineering and Design (FEED)-kontrakter for Pil & Bue-prosjektet. SURF-kontrakten (Subsea structures, Umbilicals, Risers & Flowlines) ble tildelt Subsea7 og TechnipFMC, og SPS-kontrakten (Subsea Production Systems) ble tildelt TechnipFMC og Aker Solutions.

VNG Norge AS er et heleid datterselskap av Leipzig-baserte VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft. VNG-gruppen deltar i hele verdikjeden i tysk og europeisk naturgassvirksomhet. Kjernevirksomheten er konsentrert om leting og produksjon, handel og tjenester, transport og lagring.

Møtet holdes hos Lundin på Lysaker.

Andre artikler