Nina Gudmundseth (1962–2018)

Vår kjære Nina, leder av lokalavdelingen i Møre og Romsdal, døde nylig uventet og alt for tidlig.
Nina var en markant personlighet i olje- og gassbransjen i Kristiansund i flere tiår
og hadde sitt virke i mange posisjoner i næringslivet og øvrige verv.

For Norsk Petroleumsforening (NPF) var Nina en engasjert tillitsvalgt og en dyktig leder for lokalavdelingen i Møre og Romsdal. Hun kom inn i NPF i 2000 da hun ble valgt inn i lokalavdelingens styre som varamedlem og ble senere styreleder i NPF Møre og Romsdal, samt leder for Lokalutvalget i NPF. Nina har sittet i NPFs hovedstyre i to perioder og ble tildelt NPF Møre og Romsdal sin hederspris i 2014 i forbindelse med Oljens dag.

Nina ble født i Ålesund og var bl.a. utdannet på Luftforsvarets befalsskole og hadde videre en karriere i Forsvaret stasjonert i Honningsvåg, Bodø og Trondheim. Hennes yrkesvei i Kristiansund startet som avdelingsleder i Aeat med å rekruttere folk til jobber i oljen ved å sende aktuelle kandidater på opplæring og sikkerhetskurs. Hun gikk deretter videre til å jobbe for Kværner Oil & Gas, ble baseleder i Kongsberg Offshore, senere som FMC Technologies i årene 1998-2004. Nina var involvert i utbyggingen av Åsgard-feltet med ny teknologi og engasjerte seg for at Shells verksted til Ormen Lange havbunnsutstyr skulle komme til Vestbase. I senere år har hun bl.a. hatt lederjobber i Oddstøl og Bring med hovedfokus på strategisk ledelse.

Nina var en omsorgsfull og karismatisk person som var høyt ansett og kjær for alle som ble kjent med henne i vår organisasjon. Vi mottok budskapet om hennes bortgang med stor sorg og lyser fred over hennes minne.

Andre artikler