Njord-presentasjon på medlemsmøte i Oslo

NPF Oslo og PF Olje inviterer 15. juni til lunsjmøte om Njord Future – utbyggingen

Produksjonen på Njord ble midlertidig avsluttet i juni 2016 på grunn av strukturelle integritetsproblemer på Njord A. Installasjonene ble koplet fra og Njord Bravo ble slept til Kristiansund tidlig i juli 2016 mens Njord A ble slept til Stord i august 2016.

Njord Future prosjektet har blitt etablert for å utbedre de strukturelle integritetsproblemene på Njord A. I tillegg skal Njord Future prosjektet gjennomføre betydelige oppgraderinger av Njord A og Njord Bravo for å kunne produsere de resterende Njord og Hyme reservene (som er ca 82% av Gina Krog reservene) samt for å kunne ta inn Bauge feltet og andre tie-ins som Pil. Produksjonen er ventet å starte opp igjen i Q4 2020.

Ingen har tidligere tatt inn en flytende stålplattform for så omfattende oppgradering og gjenbruk. I tillegg tar prosjktet inn et lagerskip for omfattende oppgradering og gjenbruk.

På medlemsmøtet gis en utfyllende presentasjon av dette pioner-prosjekt innen gjenbruk.

Møtet holdes Statoil på Fornebu.

Andre artikler