Njord-presentasjon på medlemsmøte i Stavanger

NPF Stavanger inviterer 23. mai til medlemsmøte der Harald Rønneberg fra Statoil vil presentere Njord Future Prosjektet.

Produksjonen på Njord ble midlertidig avsluttet i juni 2016 på grunn av strukturelle integritetsproblemer på Njord A. Installasjonene ble koplet fra og Njord Bravo ble slept til Kristiansund tidlig i juli 2016 mens Njord A ble slept til Stord i august 2016.

Njord Future prosjektet har blitt etablert for å utbedre de strukturelle integritetsproblemene på Njord A. I tillegg skal Njord Future prosjektet gjennomføre betydelige oppgraderinger av Njord A og Njord Bravo for å kunne produsere de resterende Njord og Hyme reservene (som er ca 82% av Gina Krog reservene) samt for å kunne ta inn Bauge feltet og andre tie-ins som Pil. Produksjonen er ventet å starte opp igjen i Q4 2020.

Ingen har tidligere tatt inn en flytende stålplattform for så omfattende oppgradering og gjenbruk. I tillegg tar prosjktet inn et lagerskip for omfattende oppgradering og gjenbruk.

Harald Rønneberg, prosjektleder drift Njord Future inkl tie ins i Statoil, vil på medlemsmøtet gi en utfyllende presentasjon av dette pioner-prosjekt innen gjenbruk.

Møtet holdes på Norsk Oljemuseum, og det blir enkel bevertning fra Bølgen & Moi.

Andre artikler