Norsk Petroleumsforening er 45 år!

På denne dagen i 1972 ble Norsk Petroleumsforening (NPF) stiftet og i løpet av disse 45 årene har foreningen gjennom sitt arbeid vært en viktig bidragsyter til å øke kompetansen innen petroleumsbransjen. Utgangspunktet for stiftelsen i 1972 var at den nye industrien, som startet med funnet av Ekofisk tre år tidligere, trengte å bygge opp kompetanse i Norge.

Kompetanseoverføringen foregår fortsatt i dag både gjennom det faglige programmet og gjennom nettverkene som dannes på våre mange store og små konferanser og gjennom arbeidet ute i våre 12 lokalavdelinger. NPF er i dag den ledende konferanse og møtearrangør for petroleumsbransjen og arrangerer årlig 15-17 nasjonale olje og gass konferanser og over 120 lokale og regionale nettverksmøter.

NPF er tuftet på frivillighet. Vi nyter godt av et fantastisk nettverk av tillitsvalgte som gir oss av sin tid og sitt engasjement, både i arbeidet med å lage aktuelle og gode konferanser og ute i lokalavdelingene hvor møteplasser og debatter skapes rundt interessante tema.

Tusen takk og gratulerer med dagen til dere alle!

Andre artikler