– Norsk sokkel bedre enn sitt rykte

– Norsk sokkel er bedre enn sitt rykte, og attraktiv for investeringer, sier analytiker Anders Wittemann i Wittemann E&P Consulting.

Wittemann er en av foredragsholderne under årets Oil&Finance-konferanse, der han vil ta for seg utvikling og endring på norsk sokkel. Han mener norsk sokkel ikke har svekket sin status, snarere tvert imot.

– I 2016 var to av topp 20 transaksjoner utenfor USA nettopp på norsk sokkel. Prisnivået er høyt, ja, men kvaliteten er samtidig ofte høy. Stabiliteten og egenskapene på norsk sokkel gjør området meget attraktivt for investeringer, sier han.

– Noen selskaper reduserer og skalerer ned, typisk de tradisjonelle aktørene og de europeiske. Unntaket her er Statoil, som har snudd trenden og de siste to årene vært netto kjøper. Samtidig er nye aktører på vei inn. Vi har lenge ventet kinesiske selskaper på norsk sokkel, og jeg tror det kan komme nå. Russiske selskaper har også økt sin aktivitet, gjennom Lukoil, Rostneft og sist Gazprom gjennom OMV Norge, sier han.

Oil & Finance-konferansen blir i år arrangert for niende gang. Konferansen samler hvert år godt over 100 deltagere og har gjennom årene befestet sin posisjon som en viktig fagkonferanse og en viktig arena for nettverksbygging i grensegangen mellom offshore og finans.

Konferansen arrangeres i Oslo 21. og 22. mars

Andre artikler