NPF-prisen 2022 til Gassco

SANDEFJORD, 10. JANUAR 2023:
NPF-prisen 2022 ble tildelt organisasjonen Gassco
under det tradisjonsrike Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord.

NPF-prisen regnes som bransjens høyeste utmerkelse og tildeles en person eller en institusjon som gjennom sitt arbeid og engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Kandidaten skal ha skapt økt forståelse for og kunnskap om betydningen av bransjen. Prisen skal være en anerkjennelse for den innsats som er gjort, og en stimulans til videre engasjement.

Prisen i år tildeles Gassco som gjennom sitt arbeid bidrar til sikker og effektiv gass leveranse til Europa. Det siste året har Europa og Norge fått øynene opp for hvor viktig jobben de utfører er. Gassco og den norske gass infrastrukturen er en bærebjelke i Europas gass forsyning der Norge, etter bortfall av Russisk gass, har blitt den største leverandøren. Prisen er en anerkjennelse for den innsats som er gjort gjennom 20 år for sikker og pålitelig leveranse av energi, for stadig å se etter nye muligheter for økt fleksibilitet og robusthet, og som en stimulans til videre engasjement.

Prisen

Årets pris er et litografi av kunstneren Inger Solveig Sitter (1929 – 2015). Verket heter “U.T”.

Komite

Komiteen for NPF-prisen besto i år av følgende medlemmer:

– Kåre R. Vagle, NPF (leder)
– Jannik Lindbæk, Kommunikasjonsdirektør, Equinor
– Morten Mauritzen, leder programkomiteen for Olje- og energipolitisk seminar
– Mads Andersen, Adm. direktør, Aibel
– Ine Dolve, SVP Operations & Asset Development, Aker BP
– Kristin F. Kragseth, Adm. direktør, Petoro (Vinner av NPF-prisen 2021)

 

Tidligere tildelinger
2021: Kristin F. Kragseth
2020: Ingen utdeling pga. Covid-pandemi
2019: Leif Johan Sevland
2018: Alf E. Jacobsen
2017: Margareth Øvrum
2016: Ståle Kyllingstad
2015: Jarand Rystad
2014: Leif Sande
2013: Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler