NPF-prisen 2016 tildelt Ståle Kyllingstad

– Komiteen har bestemt at NPF prisen for 2016 går til Ståle Kyllingstad. Det er en vel kvalifisert prisvinner sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

Bilde: Ståle Kyllingstad ble overrakt et kunstverk av verk av kunstneren Håvard Homstved fra NPFs Ole Petter Kjæraas (t.v) og leder av komiteen for NPF-prisen, Egil Bergsager.

 

– NPF prisen for 2016 går til Ståle Kyllingstad.  Fra sitt ståsted i leverandørindustrien har han i mange år vært sentral i den offentlige debatt, med klare og ofte skarpt formulerte synspunkt, sa styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under utdelingen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag kveld.

Ved tildelingen av prisen for 2016 har komiteen lagt spesiell vekt på hans engasjement knyttet til de økonomiske utfordringene og store nedbemanninger i 2015 og 2016.

Ståle Kyllingstad har markert seg som en klar og aktiv røst for norsk leverandørindustri. Han har selv bred erfaring med store svingninger i markedet. Fra han etablerte selskapet i juli 1989, har han ledet oppbyggingen av den høyteknolopgiske IKM-gruppen som i dag har omlag 2500 ansatte i 13 land og en omsetning i 2016 på over 3 milliarder.

– Det har vært flere opp og nedturer i oljeindustrien siden han etablerte IKM. Ståle Kyllingstad har hele tiden vært en markant talsmann for leverandørindustrien. Han er til tider frisk i uttalelsene, og har aldri vært redd for å “tale Roma midt i mot.” Han har også vært aktiv i bransjeorganisasjoner. Ståle Kyllingstad har blant annet vært 11 år i styret for Norsk Industri og 4 år som leder av Olje og Gass seksjonen.

– Det er i tråd med lange tradisjoner på Jæren at attraktive og trygge arbeidsplasser er blant de fremste verdier som fremholdes i IKM. Ståle Kyllinstad  er en ekte jærbu og en verdig mottager av NPF prisen, sa Bergsager.

 

NPF-prisen
NPF-Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette problemstillinger som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden. Norsk Petroleumsforenings medlemmer  inviteres til å foreslå- kandidater til prisen. Økt forståelse og kunnskap om betydningen av bransjen er sentralt ved vurderingen av kandidater. Valg av prisvinner skjer gjennom en bredt sammensatt komite.

NPF Prisen tildeles hvert år i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

Årets pris er et verk av kunstneren Håvard Homstved. Dette er en kunstner som har et stort kunstnernavn internasjonalt og omtales av «Art Review» som en av 25 kommende kunstnere i verden.

 

Komiteen for NPF-prisen består av:
Egil Bergsager, leder, MoVa AS
Olav Akselsen, Sjøfartsdirektoratet
Ola Borten Moe, OKEA
Terje Jonassen.
Kristine Jørstad Bock, First House
Per Terje Vold, PTV Consulting
Gine Therese Wang-Reese, Statoil
Anna Aabø, Lyse

 

Tidligere tildelinger:
2015: Jarand Rystad
2014 : Leif Sande
2013 : Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet ved Bente Nyland
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler