Ny idékonkurranse for studenter

For tredje år på rad arrangerer vi konkurransen "Vis oss ideen din". Studenter inviteres til å komme med ideer som kan gjøre vår industri mer effektiv, tryggere, lønnsom eller miljøvennlig. Vinneren får en offshoretur med omvisning på Edvard Grieg-plattformen.

Konkurransen er et samarbeid mellom Lundin Norway og Norsk Petroleumsforening (NPF). Deltakere skal levere inn inntil én A4 side som beskriver en idé som kan bidra til en forbedring for olje- og gassindustrien. Alle kriteriene finnes lenger ned på denne siden.

Bidrag sendes til godide@lundin-norway.no innen fredag 12. oktober 2018.

En jury bestående av fageksperter fra Lundin og NPF vil velge ut 3 finalister som får presentere ideene sine under innovasjonskonferansen Godt tenkt! til høsten. Alle tre finalister vil få veiledning om hvordan ideene kan foredles og videreutvikles, og en vinner får en reise til Edvard Grieg-plattformen.

Dette er tredje året på rad vi arrangerer konkurransen “Vis oss ideen din”. Og for en tid tilbake fikk de tre studentene som vant fjorårets utgave en uforglemmelig reise til Nordsjøen der de besøkte både produksjonsplattformen Edvard Grieg og boreriggen Rowan Viking.

Om du har lyst til å oppleve noe lignende må du delta i konkurransen Her er kriteriene:

Hvem kan delta i konkurransen?
Alle studenter ved norske studiesteder, eller norske studenter i utlandet. Også avgangselever våren 2017 og PhD-kandidater kan delta.

Hva skal man sende inn?
Et bidrag skal maksimalt være én A4-side, eventuelt med skisser/tegninger i tillegg. Det skal inneholde en kort beskrivelse av hvilken utfordring ideen skal løse, og hvordan den virker.

Kan man delta som en gruppe?
Man kan delta som enkeltpersoner eller gruppe. Velges ideen ut til en finale, kan man nominere inntil to personer til å presentere ideen, og eventuelt delta på turen til Edvard Grieg.

Vil Lundin Norway og NPF overta rettighetene til ideen min?
Nei! Vi skal ikke overta noen rettigheter til noen av forslagene som kommer inn. Vi vil tvert i mot kunne gi råd om hvordan man bør sikre seg for å unngå at noen “stjeler” din gode idé.

Hvilke områder eller utfordringer er relevant?
I prinsippet kan enhver ny idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer miljøvennlig, mer effektiv eller kan redusere kostnader være relevant. Og en god idé trenger ikke å være stor – de store forbedringer over tid består ofte av mange små. Her er noen stikkord og områder som kan være aktuelle.

  • Forbedret personellsikkerhet
  • Økt eller raskere utvinning
  • Tolkning av seismisk data
  • Enklere, raskere eller rimeligere feltutbygginger
  • Tiltak for å hindre utslipp
  • Boreteknologi
  • Bruk av teknologi utviklet for andre formål
  • Mer effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner

Hvilke kriterier bedømmes bidraget etter?
Vi vurderer potensialet i ideen, og i hvor stor grad den kan representere en forbedring. Vi vil verdsette evnen til å tenke nytt. Vi vil også vurdere en idé selv om den ikke er teknologisk gjennomførbar i dag.

Hvordan leverer man inn sin idé?
Alle bidrag skal sendes til; godide@lundin-norway.no innen 12. oktober 2018. Husk å føre opp en kontaktperson.

Lykke til!

Andre artikler