Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig i NPF

Irene Snellingen er ansatt som markeds- og kommunikasjonsrådgiver i NPF.

Irene arbeider i dag som selvstendig kommunikasjonsrådgiver i eget selskap. Hun har tidligere vært ansatt i GCI Monsen, Oslo Lufthavn og Kværner. Som kommunikasjonsrådgiver har Irene hatt oppdrag for NPF helt siden 2004.

– Irene har fulgt NPF i mange år, og har solid kunnskap om oss og om oljebransjen. Vi er veldig glade for å ha fått henne med på laget som ansatt, forteller daglig leder Kristin Bremer Nebben.

Irene er på plass rett over sommeren.

Andre artikler