Nye nettsider i løpet av høsten

Fra høsten kommer NPFs internettsider i ny versjon, både teknisk og utseendemessig.

NPFs websider blir i løpet av høsten re-lansert i ny drakt. Det er designer Øivind Jensen og firmaet TANKEN BAK som har fått oppdraget med utviklingen av de nye sidene Øivind Jensen har god kjennskap til NPF og har designet både dagens logo og profilprogram.

– Med nye tekniske muligheter og utfordringer, var det tid for en oppgradering av websidene, og vi har benyttet muligheten til å frisket opp designet i samme omgang. De nye sidene vil gi NPF et mer moderne preg – samtidig som de gir bedre muligheter for lokalavdelingene til å publisere sine nyheter og markedsføre sine lokale arrangementer, sier daglig leder i NPF Kristin Bremer Nebben.

Andre artikler