ODV22: Vel blåst i Stavanger

Årets ODV-konferanse – Drift, vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel – ble arrangert 15. og 16. november i Stavanger i samarbeid med OTD Energy.

Tema for konferansen var “Forsyningssikkerhet og milliardinvesteringer”. Forsyningssikkerheten og høye petroleumspriser setter større krav til vedlikehold og modifikasjoner av eksisterende installasjoner på sokkelen. Vi møtte flere av operatørene som presenterte sine kommende V&M-prosjekter og delte sin erfaring fra nylige prosjekter. Sammen med digitalisering og kontraktørenes prosjektportefølje, var disse temaene sentrale for årets ODV-konferanse i Stavanger.

Et godt tilskudd til konferansen var utstillingen i mingleområdet. 13 selskaper var representert og alle stands var godt bemannet gjennom hele konferansen. Tilbakemeldinger fra utstillerne var også meget gode. Konferansemiddagen hadde som alltid god deltakelse, god mat, gode samtaler og overraskende spennende underholdning.

Vi gleder oss til neste års arrangement!

Andre artikler