Økt investeringsvilje og en viss optimisme

Konsolidering og nye muligheter var stikkord for årets Oil&Finance-konferanse, som satte fokus på flere viktige tema for bransjen.

Konferansen ga som de foregående, en status og oppdatering på markeder og markedsutsikter, samt en blikk på utsiktene for norsk gass i europeisk energimiks i en lav-karbon fremtid.

Blant konferansens viktige tema var finansiering. Budskapene fra de ulike markedsaktørene var at finansiering for oljevirksomhet nå er tilgjengelig, både fra banker og fra obligasjonsmarkedet.

– Det er også registrert en gryende investeringsvilje fra private equity-aktører. Dette gir grunn for en viss optimisme med tanke på aktivitetsnivået på norsk sokkel framover forteller prosjektleder Kristin Øinæs.

Oil & Finance-konferansen ble i år arrangert for niende gang. Konferansen samler hvert år et stort antall deltagere fra inn- og utland, og har gjennom årene befestet sin posisjon som en viktig fagkonferanse og en viktig arena for nettverksbygging, i grensegangen mellom offshore og finans.

– Årets konferanse var meget vellykket. Det var fullsatt sal med nær 130 påmeldte, en pen økning fra fjoråret, forteller Øinæs, som fikk gode tilbakemeldinger på årets program.

– Vi har fått masse gode tilbakemeldinger på årets program og foredragsholdere, og mange har allerede gitt uttrykk for at de ønsker å komme igjen til neste år. Konferansen samler mange faggrupper, og er en populær møteplass for nettverksbygging, sier hun.

Hun kan også fortelle om god stemning under vinsmakingen, som har blitt en populær tradisjon, og under middagen.

Andre artikler