Olje- og energiminister Søviknes til Petro 2017

Olje- og energiminister Terje Søviknes er blant flere profilerte foredragsholdere under årets PETRO-konferanse i Harstad.

Olje- og energiminister Terje Søviknes er blant foredragsholderne under årets PETRO-konferanse.Petro-konferansene i Harstad har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de mest sentrale olje- og gasskonferansene i Norge, med deltakelse av sentrale beslutningstakere fra næring, politikk og offentlig forvaltning. Årets konferanse arrangeres i slutten av august, og programmet vil være klart i juni. Men leder av programkomiteen, Trond Slettbakk, kan avsløre noen av trekkplastrene:

– Foruten olje- og energiminister Terje Søviknes og leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag som belyser temaet sameksistens mellom olje og fisk, vil oljedirektør Bente Nyland gi en oversikt over ressursene i Norskehavet og Barentshavet, forteller Slettbakk.

– Vi får også innslag fra ledere for de fem operatørselskapene Statoil, Lundin, Aker BP, ENI og OMV som informerer om aktiviteter og planer, forteller han.

Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Hovedtema for årets konferanse er “Viktige veivalg for fremtiden i nord”, og belyser utfordringer og muligheter fram mot 2030, gjennom foredrag og debatter om markedsutsikter, ressurser, aktiviteter og planer, sameksistens, kompetanse- og rekrutteringsbehov.

– Nasjonale politikere, sentrale ledere for operatørselskap, næringsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner bidrar. Som vanlig avsettes også god tid til nettverksbygging og gode samtaler, forteller Slettbakk.

Andre artikler