Ønsker innspill til neste års geofysikk-konferanse

Tema for neste års Biennial Geophysical Seminar er på plass, og programkomiteen ønsker nå innspill til foredrag og foredragsholdere.

Neste års Biennial Geophysical Seminar har fått tittelen “A new Dawn”, kan prosjektleder Caroline Lagoutte fortelle. Programkomiteen ønsker nå innspill til aktuelle foredrag:

– Den nåværende situasjonen i bransjen er en viktig driver for kontinuerlig teknologiutvikling og effektiv anvendelse av disse teknologiene. Tittelen “A New Dawn” kan være et spørsmål, men også en profeti. Når programkomiteen nå ber om innspill til foredrag og foredragsholdere, ønsker vi spesielt innspill til foredrag som kaster lys over fremtiden for geofysisk leting og utvikling. Dette kan være nye måter å samarbeide på, ny teknologi, utvikling av programvare og spesielt automatisering eller nye områder av geofysiske applikasjoner, forteller Lagoutte.

Kunnskapsdeling ser ut til å være viktigere enn noensinne, og programkomiteen er ønsker blant annet studier som viser beste praksis og bruk av banebrytende teknologier.

– Case-studier innen leting og produksjon og hvordan geofysikk kan brukes til å øke sikker drift knyttet til olje- og gassproduksjon er noe av det vi ønsker, forteller Lagoutte

Konferansen arrangeres i Kristiansand 12. til 14. mars neste år, og frist for innsending av forslag til foredrag og presentasjoner er satt til 15. september 2017.

Andre artikler