Programmet klart for Petro 2017

Programmet for årets Petro-konferanse i Harstad er på det nærmeste klart. Olje- og energiminister Terje Søviknes er en av flere profilerte foredragsholdere.

Petro-konferansene i Harstad har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de mest sentrale olje- og gasskonferansene i Norge, med deltakelse av sentrale beslutningstakere fra næring, politikk og offentlig forvaltning.

Årets konferanse arrangeres i slutten av august, og programmet er nå i all hovedsak på plass, kan leder av programkomiteen, Trond Slettbakk, fortelle:

– Foruten olje- og energiminister Terje Søviknes og leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag som belyser temaet sameksistens mellom olje og fisk, vil oljedirektør Bente Nyland gi en oversikt over ressursene i Norskehavet og Barentshavet. forteller han.

– Vi får også innslag fra ledere for de fem operatørselskapene Statoil, Lundin, Aker BP, ENI og OMV som informerer om aktiviteter og planer, forteller Slettbakk.

Fremtid i nord?
Konferansen innledes med spørsmålet “Er det behov for olje og gass fra nord i fremtiden?”. Det spørsmålet skal Trine Skårvik fra Kimek, Line Nygård Hansen fra KUPA og Andreas Inselseth, fra Kunnskapsparken Helgeland forsøke å besvare.

– Vi får deretter et politisk toppmøte med sentrale politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet og en politisk paneldebatt, forteller Slettbakk.

Den siste sesjonen på konferansens andre dag tar også for seg fremtidige kompetansebehov og utdanningstilbud. Her er både Petro Arctic og UiT, Norges arktiske Universitet representert. Tom Steffensen fra Kunnskapsparken i Bodø vil i tillegg presentere LEVERT 2016, med status for Leverandørindustrien i Nord-Norge.

 

Viktige veivalg
Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Hovedtema for årets konferanse er “Viktige veivalg for fremtiden i nord”, og belyser utfordringer og muligheter fram mot 2030, gjennom foredrag og debatter om markedsutsikter, ressurser, aktiviteter og planer, sameksistens, kompetanse- og rekrutteringsbehov.

– Nasjonale politikere, sentrale ledere for operatørselskap, næringsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner bidrar. Som vanlig avsettes også god tid til nettverksbygging og gode samtaler, forteller Slettbakk.

Petro 2017 arrangeres i Harstad 30. og 31. august.

Andre artikler