Programmet klart for Petro 2017

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til Petro 2017 for å snakke om sameksistens i havområdene utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja. Er det mulig - og hva kreves?

Petro-konferansene i Harstad har vært arrangert annet hvert år fra 1985 og er blitt en av de mest sentrale olje- og gasskonferansene i Norge, med deltakelse av sentrale beslutningstakere fra næring, politikk og offentlig forvaltning. Den overordnede målsettingen for konferansene er å sette på dagsorden tema som er viktig både på kort og lengre sikt for olje og gassvirksomheten i Norskehavet og Barentshavet.

Petro 2017 arrangeres 30. og 31 august og har som hovedtema: viktige veivalg for fremtiden i nord.

Andre artikler