Representantskapsmøte i Trondheim i april

Årets representantskapsmøte er lagt til Trondheim og Statoil Forskningssenter på Rotvoll, 4. april.

Representantskapsmøtet er Norsk Petroleumsforenings høyeste myndighet og på mange måter foreningens viktigste møte. Det er her medlemmene gjennom sine lokallagsrepresentanter og fagkomitedelegater kan være med å forme foreningens arbeid fremover. Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen 15. april, og strategivalg, økonomi og rammer for neste års drift er som vanlig faste programposter.

Lokalavdelingene er representert etter antall medlemmer. Faglig råd er representert med to representanter fra hver fagkomite i Representantskapet.

– Vi venter vel 40 deltagere, forteller Ole-Petter Kjæraas, økonomi- og administrasjonsjef i NPF.

Representantskapsmøtet samles forskjellige steder i landet, der hvor NPF har aktivitet. Fjorårets møte var lagt til Stavanger, mens Trondheim altså er vertskap i år.

– Det blir lokalutvalgsmøter på morgenen, mens selve representantskapsmøtet avholdes etter lunsj. Det blir mulighet for enkel tapas og hyggelig samvær i etterkant av møtet, før hjemreise, forteller Kjæraas.

Det er styrene i lokalavdelingene som velger hvem som skal representere dem på dette møtet. Antall delegater varierer fra to til seks mellom distriktene. I tillegg kan hver av de fem fagkomiteene sende to delegater.

– For en forening som vår, er det viktig at vi får med så mange bidrag som mulig. Derfor oppfordrer vi alle avdelingene og fagkomitéene til å komme med alle sine delegater, forteller Kjæraas.

Andre artikler