Risk Management: Programmet er klart!

Programmet til Risk Management Summit 2019 er nå publisert og årets konferanse vil fokusere på å håndtere risiko i en petroleumsindustri der hastigheten på endringer øker, nye og avanserte teknologier blir introdusert, sikkerhetstrusler øker og miljøpåvirkningen fra vår bransje diskuteres på den politiske arena.

NPF ønsker deg velkommen til det fjerde “Risk Management Summit”, der vi tar sikte på å dele kunnskap om og erfaring med risikostyring på tvers av bedrifter og næringer.

Kom og hør på ledere, risikostyringseksperter og andre anerkjente foredragsholdere presentere deres syn, og kanskje løsninger på hvordan endringer i konteksten vi opererer i påvirker deres risikostyringsarbeid.

Se hele programmet og meld deg på her >>

Andre artikler