Ryddejobben på norsk sokkel: Store muligheter og utfordringer

Finansielle drivere, muligheter for finansiering, kostnads- og risikoreduserende muligheter, samt lovgivning er blant temaene som vil bli belyst på årets Decomissioning-konferanse.

I slutten av august ble YME-plattformen fjernet for skroting. Det er bare starten på en omfattede ryddejobb på norsk sokkel. I følge en rapport fra den britiske bransjeorganisasjonen Oil & Gas UK, skal nær 200.000 tonn utrangerte plattformer fjernes innen 2025. I samme periode skal 362 brønner plugges, 1745 tonn subseautstyr og nær 300 kilometer rørledning fjernes.

– Programmet for den 17. Decommissioning-konferansen reflekterer den store ryddejobben som skal skje på norsk sokkel de neste årene, og de utfordringene dette gir, forteller prosjektleder i NPF, Caroline Lagoutte.

 

Hun trekker spesielt frem fire foredrag:

 • Financial opportunities in decommissioning, ved Joost Perquin, Paradyne consultancies
 • OGA Decommissioning Strategy, ved Jim Christie, Oil & Gas Authority UK
 • Master Plan Decommissioning for the Netherlands ved Eric Kreft, EBN
 • The 9 typical pain points faced by Governments and Operators when developing decommissioning Strategies ved Eric Oudenot , The Boston Consulting Group

– Dette er presentasjoner spesielt ment for deltakere fra olje- og gasselskaper og statlige organer. Disse presentasjonene gir et godt overblikk over de økonomiske aspektene ved nedstenging og fjerning på norsk sokkel.

– Decommissioning er et marked som vil få stor vekst de neste årene og temaet er på dagsorden hos de fleste oljeselskapene. Temaet og programmet for konferansen bør derfor være av like stor interesse som tidligere år, sier prosjektleder Caroline Lagoutte i NPF.

Decomissioning-konferansene har tradisjonelt vært fullbooket lang tid i forveien. I fjor ble konferansen flyttet til Oslo, for å gi plass for flere deltagere, og kunne notere 260 deltagere fra inn- og utland.

– Innholdet på konferansen holder alltid høy kvalitet og vi ser det som en anerkjennelse til NPF at så mange har meldt seg på allerede før programmet ble publisert, sier Lagoutte.

Åpningsforedraget under konferansen holdes av underdirektør i Olje- og energidepartementet, Mette Karine Gravdahl Agerup.

 

Bekreftede foredragsholdere:

 • Mette Karine Gravdahl Agerup, OED
 • Karis Vieira, Oil & Gas UK
 • Joost Perquin, Paradyne Services BV
 • Jim Christie, Oil & Gas Authority
 • Eric Kreft, EBN
 • Eric Oudenot, The Boston Consulting Group
 • Torgeir Bakke, Member of INSITE Independent Scientific Advisory
 • Steinar Berntsen, ConocoPhillips
 • Steinar Nesse, DNV GL
 • Inge Bjørkevoll, ExxonMobil
 • Tim Croucher, ConocoPhillips
 • Steinar Strøm, Statoil
 • Martin Straume, AkerBP
 • John Wiseman, Fairfield Energy Ltd
 • Tina Joseph, ExxonMobil
 • Ronald Keith Howard , AkerBP
 • Ivar Garnes, Repsol
 • Donald Martin, CNRI
 • Jan Gravekamp, Heerema
 • Ricky Ryttmar, AF Offshore Decom
 • Paul Yeats, Subsea7
 • Alistair Hope, Shell
 • Dick Lagerweij, Boskalis
 • Edward Heerema, Allseas
 • Simon Davies, Veolia

– Det blir i tillegg et foredrag av Dag N Jenssen om “Sleipner A – The collapse of a giant” mandag ettermiddag, forteller Lagoutte.

Den 17. North Sea Decommissioning-konferansen arrangeres 13. til 15 februar 2017 på Scandic Holmenkollen Park.

Andre artikler