Spennende International Petroleum Tax-konferanse

Vi lever i en verden med konstant forandring, og programmet på årets Petroleum Tax-konferanse gjenspeiler det.

Olje- og gassindustrien forbereder seg på en råvarepris som har gått fra “lavere for lengre” til “lavere for alltid”. Det er uunngåelig at verdens etterspørsel etter olje vil nå toppen på grunn av økt miljøbelastning og strengere lovgivning. Les mer om dette og se hele programmet.

Årets konferanse er den 28. siden begynnelsen i 1990. Siden den gang har konferansens fått et økende godt omdømme, både nasjonalt og i utlandet. Oslo-konferansen er nå ledende i bransjen når det gjelder antall deltakere, kvalitet og prestisje blant foredragsholderne samt i bredden til firmaene og organisasjonene de representerer.

Den 28. International Petroleum Tax-konferansen gir en unik mulighet til å høre fra anerkjente eksperter innen finans- og energifeltet på dagens industritrender og utfordringer.

Andre artikler