Stor interesse for Ung Energi 2017

Det er fortsatt stor interesse for olje- og gassbransjen blant de unge: Konferansen Ung Energi er fulltegnet.

– Det har vært gledelig stor interesse for denne konferansen, og det kan vi jo også velge å tolke dithen at interessen for bransjen fortsatt er stor blant de unge, sier prosjektleder Even Isachsen.

At konferansen har et omfattende og interessant program, betyr også mye. I tillegg har bransjeaktører bidratt, så deltagelsen er gratis.

– For å være sikker på at de unge skal få lov å være med har vi fått med oss noen medspillere som gjør det mulig for oss å arrangere denne konferansen som et gratis arrangement for deltagerne. Statoil stiller sine lokaler i Veste Svanholmen 1, til disposisjon, og Lyse og Norske Shell er også med som samarbeidspartner, forteller Isachsen.

Konferansen har plass til i underkant av 200 deltagere, og de plassene ble raskt booket.

Blant foredragsholderne er Kyrre Knudsen, Erik Haugane og Eamon Condon. Temaene spenner fra fremtidsutsikter til teknologiske løsninger, omdømmebygging og endringsvillighet.

Andre artikler