Studiefondsprisen 2006 til Kjell Inge Røkke

Kjell Inge Røkke har blitt tildelt NPFs Studiefondspris 2006 for sitt mangeårige engasjement for å sikre norsk eierskap i bransjen.

Røkke var ikke selv til stede under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord, men konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA mottok prisen på Røkkes vegne.

Prisen har sin bakgrunn i at NPF som representant for det norske petroleumsmiljø ønsker å stimulere til øket kompetanseoppbygging i næringen. Røkke ble tildelt prisen – et maleri av Ørnulf Opdal – for sitt årelange engasjement for å sikre norsk eierskap i en bransje som blir stadig mer global.

Tidligere tildelinger:

2005: Johan P. Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Andre artikler